Πρώιμο υβρίδιο με υψηλό δυναμικό παραγωγής • Βολβός σφαιρικού σχήματος • Σάρκα λευκή, συνεκτική • Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής • Απευθείας σπορά ή μεταφύτευση και παραγωγή κοκκαριού • Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κόκκινο χρωματισμό • Γεύση πολύ ήπια • Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες

Είδος καρπού

Μικρής ημέρας

Είδος φυτού

Μικρής ημέρας

Χρώμα Φλοιού

Ροζ κόκκινο

Ωρίμανση

Πρώιμο

Αποθήκευτική Ικανότητα

Μεγάλη διάρκεια

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.