Πρώιμο υβρίδιο Σπανακιού

  • με πλούσιο φύλλωμα, σκούρου πράσινου χρώματος,
  • πλατιά και λεία φύλλα.
  • γρήγορη ανάπτυξη
  • Κατάλληλο για ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή καλλιέργεια.
  • IR: Pfs 1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 16

Τρόπος καλλιέργειας

Απευθείας σπορά

Τρόπος Συγκομιδής

Χειρωνακτικά & μηχανικά

Χρήση

Νωπό ολόκληρο, Νωπό κομμένο

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.