Υποκείμενο μελιτζάνας (Solanum Torvum)
• Πολύ καλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες
του ριζικού συστήματος
• Αυξάνει την παραγωγή του φυτού.
• Συντελεί στην παραγωγή ομοιόμορφων καρπών
• Αυξάνει τη διάρκεια της συγκομιδής
• Απόλυτη συμβατότητα με πλήθος καλλιεργούμενων
υβριδίων μελιτζάνας.
• IR*: V, M, Rs, Fom, PI

Variety Brand

Vilmorin

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.