Υποκείμενο μελιτζάνας (Solanum Torvum) • Πολύ καλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες του ριζικού συστήματος • Αυξάνει την παραγωγή του φυτού φτάνοντας πολλές φορές και στον διπλασιασμό • Συντελεί στην παραγωγή ομοιόμορφων καρπών • Αυξάνει τη διάρκεια της συγκομιδής • Απόλυτη συμβατότητα με πλήθος καλλιεργούμενων υβριδίων μελιτζάνας και τομάτας • IR*: V, M, Rs, Fom, PI

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.