Υψηλή παραγωγικότητα και καλή ποιότητα καρπών. • Αποτελεσματικό ριζικό σύστημα, με βαθιά ανάπτυξη πρωτογενών ριζών • Υψηλά κοτυληδονάφυλλα, τα οποία κάνουν τον εμβολιασμό ευκολότερο (υψηλότερο σημείο εμβολιασμού) • Καλή δυναμική των φυτών που επιτρέπει καλή συμπεριφορά το χειμώνα και ανάκαμψη του φυτού μετά από χαμηλές θερμοκρασίες • Διατηρεί την καρπόδεση, το μέγεθος των καρπών και ελαχιστοποιεί “τα κουφώματα” • Κατάλληλο για καλλιέργειες εδάφους και υδροπονία • Καλή απόκριση του φυτού σε δύσκολες συνθήκες ανάπτυξης, όπως αλατότητα εδάφους • Συμβατό με όλους τους τύπους τομάτας • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1,2), For, Pl • IR*: Mj, Mi, Ma

Variety Brand

Vilmorin

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.