• 95-105 ημερών • Κεφάλι ελκυστικό, στρογγυλό, συμπαγές με υψηλό ειδικό βάρος και φύλλα έντονου blue green χρώματος, γλυκιάς και ελαφρώς πικάντικης γεύσης • Μέσο βάρος 3-6 kg • Ευέλικτη ποικιλία με καλή συμπεριφόρα εξίσου σε ζέστη και κρύο • HR*: Foc • IR*: Xcc

Crop Type

Λευκή

Plant Type

Λευκή

Usage

Αποθήκευση

Maturity

80-110 ημέρες

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.