Πράσινη υπερπαραγωγή. • Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει κόκκινος, με χονδρά αλλά ιδιαιτέρως τρυφερά τοιχώματα • Καρπός με μέγεθος 9x10 cm και βάρος 250-300 gr • Φυτό ήπιας ανάπτυξης, με μικρά μεσογονάτια και πρώιμη παραγωγή • Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια • HR*: ToMV, PVY P-0, 1, Xcv (race 1,2,3)

Είδος καρπού

Τετράλοβο

Είδος φυτού

Τετράλοβο

Χρώμα στην ωρίμανση

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.