Νέο υβρίδιο τσαμπί με ασυναγώνιστη ποιότητα. • Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 140-160 gr, χωρίς πράσινη ράχη, με δυνατότητα 5 έως 6 καρπούς ανά τσαμπί • Καρπός με σχήμα στρογγυλό, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα • Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά μεσογονάτια διαστήματα • HR*: Vd, Fol (race 1,2,) For, Ff, ΤοΜV • IR*: Mj, Mi

Είδος καρπού

Τσαμπι

Είδος φυτού

Τσαμπι

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.