Η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ Απόδοσης και Προστασίας

• Καρπός βάρους 260-300 gr, Ελαφρός πεπλατυσμένος
• Καρπός χωρίς πράσινη ράχη και έντονο κόκκινο χρώμα κατά την ωρίμανση
• Γεύση που συναρπάζει
• Εύρωστο φυτό με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα και καλή ανάπλαση
• Πρώιμη ωρίμανση
• Ανοχή στην Καστανή Ρυτίδωση του καρπού της τομάτας (ToBRFV)

•HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff,
•IR*: ToBRFV, Mj, Mi

Crop Type

Μεγαλόκαρπη

Plant Type

Αναρριχώμενο

Color

Κόκκινο

Color at Harvest

Κόκκινο

Growing System

Θερμοκήπιο

Resistances

TSWV, ToMV, Ff, Fol, For, Mi, Mj, ToBRFV

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.