Πιπεριά φλάσκα τύπου Semi - Lamuyo. • Φυτό εύρωστο και ζωηρό, μεσοπρώιμο, πολύ παραγωγικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και με αντοχή στο cracking • Καρπός τετράλοβος ημι-επιμήκης με χοντρά τοιχώματα, σκούρου πράσινου χρώματος και κόκκινος κατά την ωρίμανση • Πλάτους: 9 cm • Μήκους: 14 cm • Βάρους: 400-450 gr • Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια • HR*: Tm:0; PVY 0 • IR*: TSWV

Crop Type

Lamuyo ημί-επιμήκης

Plant Type

Lamuyo ημί-επιμήκης

Color at Harvest

Κόκκινο

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.