• Κωνικό λάχανο με έντονο κόκκινο χρώμα • Πρώιμο υβρίδιο pointed λάχανου με ελκυστικό γυαλιστερό κόκκινο χρώμα, ομοιομορφία παραγωγής με πολύ καλές αποδόσεις και διατηρησιμότητα • Φύλλα με γλυκιά γεύση, πολύ τρυφερά • Μέσο βάρος 400-1200 gr, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης • Προτεινόμενη περίοδος συγκομιδής Ιούλιος - Σεπτέμβριος • Συνιστώμενη πυκνότητα φύτευσης 5.000-7.000 φυτά/στρεμ.

Είδος καρπού

Pointed

Είδος φυτού

Pointed

Χρήση

Νωπή

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.