Πρώιμο και μεγαλόκαρπο • Καρπούζι τύπου Crimson Sweet • Καρπός βάρους 12-15 kg, με σχήμα ελαφρώς οβάλ • Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix>11%) • Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και πρώιμη ωρίμανση • Συνεχόμενη παραγωγή • Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος και στα «δεύτερα χέρια» • Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα

Είδος καρπού

ενσπερμο

Είδος φυτού

ενσπερμο

Χρώμα

μεγάλο

Περιόδος καλλιέργειας

Κύρια

Σχήμα

Στρογγυλο/οβαλ

Variety Brand

Hazera

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.