Πιπεριά φλάσκα τύπου Semi - Lamuyo. • Υβρίδιο μέτριας ζωηρότητας • Καρπός τετράλοβος επιμήκης πράσινος σκούρος με κόκκινο χρωματισμό κατά την ωρίμανση • Μήκους: 10-15 cm • Πλάτους: 8-10 cm • Βάρους: 350-400 gr • Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια • HR*: TMV0, PVY0.1, TEV0

Είδος καρπού

Lamuyo ημί-επιμήκης

Είδος φυτού

Lamuyo ημί-επιμήκης

Χρώμα στην ωρίμανση

Κόκκινο

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.