Η γεύση στο έπακρο! • Υβρίδιο τομάτας Midi Plum με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά • Καρπός βάρους 35-50 gr, έντονο κόκκινο χρώμα και ιδιαίτερη γεύση Brix 8-10. • Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα • HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1) • IR*: TYLCV

Είδος καρπού

Speciality

Είδος φυτού

Speciality

Χρώμα

Κόκκινο

Variety Brand

Hazera

print

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών. **Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.