Η κλασική βαρέλα
• Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
• Καρπός βάρους 12-16 kg, σε σχήμα οβάλ (Βαρέλα)
• Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα
(Brix 12-14)
• Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και κάλυψη
των καρπών
• Φυτό μεσοπρώιμης ωρίμανσης, με συνεχόμενη παραγωγή
• Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος
και στα «δεύτερα χέρια»
• Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα
• HR*: Fon 0, 1

Είδος καρπού

ενσπερμο

Είδος φυτού

ενσπερμο

Χρώμα

μεγάλο

Περιόδος καλλιέργειας

Κύρια

Χρήση

Διπλή χρήση

Σχήμα

Οβάλ

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.