Δελτίο Τύπου: Ποικιλίες ανθεκτικές (IR) στο ToBRFV, σε εμπορική διάθεση

Η Hazera ανακοινώνει ποικιλίες με μέτρια ανθεκτικότητα (IR) στον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τομάτας (ToBRFV)

Η Hazera με υπερηφάνεια ανακοινώνει την κυκλοφορία των ποικιλιών τομάτας με ανεκτικότητα (IR) κατά του ιού της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τομάτας (ToBRFV) – προσφέροντας τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ προστασίας και απόδοσης – και παρέχοντας στον καλλιεργητή ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά μολυσματικού ιού. Ο ιός της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τομάτας (ToBRFV)  αποτελεί συνεχή απειλή για τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο, μειώνοντας σημαντικά τις αποδόσεις, επηρεάζοντας την ποιότητα των καρπών και μολύνοντας συστηματικά άλλα φυτά, καθώς είναι ένας πολύ μεταδοτικός που μπορεί να μολύνει μέσω του εδάφους, των εργαλείων, του νερού και της ανθρώπινης επαφής.

Από τότε που εμφανίστηκε ο ιός ToBRFV, η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Hazera εργάζεται συνεχώς για να βρει ποικιλίες ικανές να παρέχουν ένα αποτελεσματικό επίπεδο ανθεκτικότητας σε αυτόν τον ιό χωρίς να υπονομεύεται η απόδοση και η ποιότητα των καρπών, που για αρκετά χρόνια έχουμε επενδύσει για να τελειοποιήσουμε. Εδώ και αρκετά χρόνια, οι ερευνητές και οι γεωπόνοι της Hazera επενδύουν ατελείωτους πόρους για να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των καλλιεργητών μας σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Alejandro Szechtman, Διευθυντή Μάρκετινγκ Χαρτοφυλακίου της Hazera, «Οι προσπάθειες αυτές περιλάμβαναν διεξοδικές δοκιμές σε πολλές τοποθεσίες, υπό διαφορετικές συνθήκες σε παγκόσμια κλίμακα, για να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις βέλτιστες λύσεις, με τη σωστή ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και προστασίας κατά του ιού ToBRFV».

Μέσω των συνεχών ερευνών και δοκιμών, η HAZERA βρίσκεται στην ευχάριστη θέση Ννα ανακοινώσει μια ευρεία σειρά ανθεκτικών προϊόντων (IR) κατά του ιού ToBRFV παγκοσμίως, με την οποία θα είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε τη βέλτιστη λύση ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, ξεκινώντας από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, το Μεξικό, την Τουρκία, το Ισραήλ κ.λπ.

Η Hazera, μέσω της προγενέστερης έρευνας της Limagrain, συνέβαλε σε ένα δίκτυο εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων για τον ιό ToBRFV με τη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Limagrain να είναι η πρώτη εταιρεία που κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ανθεκτικότητα στον ιό ToBRFV στην ντομάτα το 2017. Ενώ η πρώτη γενιά υβριδίων ντομάτας ανθεκτικών στον ιό ToBRFV διατίθεται στο εμπόριο, τα ερευνητικά προγράμματα της Limagrain συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για την εξεύρεση ανθεκτικότητας έναντι πιθανών αναδυόμενων πιο επιθετικών μορφών αυτού του καταστροφικού ιού.

«Οι προσπάθειές της ομάδας Έρευνας και Ανάπτυξης της Hazera δεν έχουν τελειώσει, εξακολουθούμε να επενδύουμε για να επιτύχουμε την υψηλότερη ανθεκτικότητα και να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας προς όφελος των καλλιεργητών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Szechtman.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ToBRFV, πατήστε εδώ