Πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις

Δήλωση Πολιτικής

Στόχος της εταιρείας Hazera, είναι να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές των συνεργατών της σε όλες τις δυναμικές αγορές παγκοσμίως, διαθέτοντας άριστη εξυπηρέτηση και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η Hazera ως επιχείρηση, εστιάζει στην παραγωγή και πώληση σπόρων με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στους συνεργάτες της. Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα σπόρων, επιδιώκει την εφαρμογή υψηλών βιομηχανικών πρωτοτύπων ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Επιδίωξη όλων στην Hazera, είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι υπάλληλοι θα εξελίσσονται και θα ευημερούν.

Με γνώμονα το ήθος, εφαρμόζουμε πρότυπα υψηλών προδιαγραφών αναφορικά με την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών μας.

Προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμα μας, τα εφαρμοζόμενα συστήματα ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος εξελίσσονται συνεχώς. Το εφαρμοζόμενο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζεται η δέσμευση μας για συνεχή βελτίωση.

Στα πλαίσια της πολιτική μας είναι να καθοδηγούμε συνεχώς τους υπαλλήλους μας να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους.

Οι υπάλληλοι της Hazera δεσμεύονται να χρησιμοποιούν λογική και κρίση καθώς και να δρουν με εντιμότητα και ακεραιότητα στην αντιμετώπιση των καταστάσεων.

Η προσέγγισή μας σε θέματα ποιότητας και δέσμευσης έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας.

Τα μέλη της διοίκησης καθώς και ο κάθε εργαζόμενος ατομικά, αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη εφαρμογής της Εταιρικής Πολιτικής

Nicolas Tinel

CEO

 

Πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις

9001 ISO9001

Standard for Quality Management System

HQ IL/HQ NL
GSPP GSPP

GSPP standard for tomato seed and young plant production site

HQ IL/HQ NL
NAL NAL

Standards for laboratories form seed companies conducting quality tests of seeds and/or (parts) plants

HQ IL/HQ NL
ISO 14001

Standard for Environmental Management System

HQ IL
ISO 45001

Occupational health and safety management systems – Requirements

HQ IL
17025 ISO 17025

Standard for competence of testing and calibration laboratories

HQ IL
Green (1) EU Organic

Standard for Organic products

HQ NL