Η διαφορά μεταξύ μεγάλης μετασυλλεκτικής διάρκειας και συνεκτικότητας καρπών τομάτας

Ερώτηση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεγάλης μετασυλλεκτικής διάρκειας και συνεκτικότητας ;
Μπορεί ένας καρπός να έχει συνεκτικότητα χωρίς να έχει μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια ;
Υπάρχει καμία συσχέτιση με την πράσινη ράχη ;

Απάντηση

Η μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια ( LSL) αναφέρεται στην μακρά διάρκεια ζωής των καρπών μετά την συλλογή, ενώ η συνεκτικότητα αναφέρεται στην ‘σταθερότητα’ των χαρακτηριστικών του καρπού μετά την συγκομιδή. Η συνεκτικότητα είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό του καρπού, ενώ προκειμένου να επιτύχουμε μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια στους καρπούς της τομάτας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υβρίδιο τομάτας το οποίο να έχει συγκεκριμένα γονίδια τα οποία αναστέλλουν την ωρίμανση των καρπών . Γονίδια όπως NOR ή RIN εισήχθησαν από τον κλασσικό τρόπο αναπαραγωγής σε εμπορικά υβρίδια τομάτας από τους « αγρίους» συγγενείς, στα μέσα της δεκαετίας του ΄80. Αυτά τα γονίδια αύξησαν την διατήρηση των καρπών μετά την συλλογή σε 21 ημέρες από 6-7. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της μεγάλης μετασυλλεκτικής διάρκειας ή της συνεκτικότητας και της πράσινης ράχης . Η πράσινη ράχη είναι ένα εντελώς διαφορετικό γενετικό χαρακτηριστικό που προκαλείται από ένα διαφορετικό φυσικό γονίδιο που προκαλεί διαφορετική ωρίμανση σε διαφορετικά τμήματα του καρπού. Υπάρχουν υβρίδια τομάτας με μεγάλη μετασυλλετική διάρκεια με και χωρίς πράσινη ράχη, οι οποίες μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά επίπεδα συνεκτικότητας .

Απλά θα πρέπει να επιλέξεις το σωστό υβρίδιο.