Αποθήκευση των καρπών τομάτας

Ερώτηση

Η αποθήκευση των καρπών της τομάτας πρέπει να γίνεται στο ψυγείο ή στην αποθήκη;

Απάντηση

Οι καρποί της τομάτας είναι πολύ ευαίσθητοι στις αλλαγές της θερμοκρασίας . Η θερμοκρασία η ίδια είναι λιγότερο σημαντική, καθώς η βέλτιστη θερμοκρασία για την συντήρηση των καρπών είναι μεταξύ 12°C και 21°C, το οποίο αναλογεί σε θερμοκρασία δωματίου σε ήπια κλίματα και ψύξη στα ζεστά .Εάν αγοράσετε τομάτες οι οποίες δεν είναι πλήρως κόκκινες θα πρέπει να τις αποθηκεύσετε σε υψηλότερη θερμοκρασία (17° C-21° C), ενώ αν είναι ώριμες, θα πρέπει να προτιμήσετε ένα ψυχρότερο περιβάλλον (12° C-15° C). Αυτό θα εξασφαλίσει το βέλτιστο άρωμα και καλύτερη γεύση. Προσπαθήσετε να αποφύγετε την αποθήκευση σε ψυγείο, καθώς η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή και δεν είναι σταθερή. Εάν πρέπει να τους βάλετε στο ψυγείο επιλέξτε πλήρως ώριμους καρπούς οι οποίοι θα αποθηκευτούν για σύντομη περίοδο (2-3 ημερών ) και είναι προτιμότερο να τα αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 20-30 λεπτά πριν την κατανάλωση.