Κιτρίνισμα των φύλλων τομάτας κατά την διάρκεια του χειμώνα

Από Mr. Hitoshi Kifuji, MaebashiCity, Gumma, Japan

Ερώτηση

Έχουμε φυτεύσει τομάτες σε θερμοκήπιο με την χρήση υδροπονικού συστήματος. Η ημερομηνία σποράς ήταν 10 Σεπτεμβρίου και ημερομηνία μεταφυτεύσεις στις 25 του ίδιου μήνα. Η συλλογή άρχισε αρχές Ιανουαρίου. Το πρόβλημα όπως θα διαπίστωσες στις φωτογραφίες που σου έστειλα, είναι το κιτρίνισμα των φύλλων κατά την περίοδο του χειμώνα. Ενώ τα φύλλα από κάποιες ποικιλίες έχουν επανέλθει καθώς η θερμοκρασία ανέβαινε άλλες παραμένουν ακόμα κίτρινες. Κάποιος τοπικός επιστήμονας με ενημέρωσε ότι μια αιτία μπορεί να είναι η χαμηλή θερμοκρασία στο θερμοκήπιο, καθώς αυτή έπεσε στους 10°C κάποιες μέρες. Ωστόσο θεωρεί ότι μπορεί να εμπλέκεται και η λίπανση. Θα εκτιμούσα την άποψη σου σε αυτό το θέμα.

Απάντηση

Εξέτασα τις φωτογραφίες και κοιτάζοντας τα φυτά έχω την αίσθηση ότι το κιτρίνισμα των φύλλων δεν οφείλεται στο μειωμένο φωτισμό και στην χαμηλή θερμοκρασία όσο σε ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων. Αυτό το φαινόμενο είναι ποιο έντονο σε φτωχά εδάφη. Φαίνεται ότι το κιτρίνισμα εντοπίζεται κυρίως γύρω από τον “σταυρό”, ο οποίος απαιτεί τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία. Η λύση είναι να αυξήσεις τα ιχνοστοιχεία (κυρίως το Mg και το Mn) σε μείγμα λιπάσματος. Σε παρακαλώ να επικοινωνήσεις με ένα τοπικό Γεωπόνο για περισσότερες πληροφορίες.