Η πρώιμη Batavia
• Κεφάλι ημικωνικό με πολύ καλή δομή και βάρος
• Φύλλα έντονα κατσαρά φωτεινού πράσινου χρώματος
• Κατάλληλη για καλλιέργεια φθινόπωρο και χειμώνα με
πολύ πρώιμη ωρίμανση
• Ιδανικό για υπαίθρια & θερμοκηπιακή καλλιέργεια το χειμώνα
• Προτείνεται και για μεταποίηση
• HR*: Bl: 16-32, 34, 36 EU; Nr: 0

Crop Type

Batavia

Plant Type

Batavia

Color

Light green

Growing System

Greenhouse & outdoors

Planting Season

Autumn - Winter - Spring

Head Shape

Open

Size

Large

Variety Brand

Vilmorin

Legal terms

* Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν. Τομάτα:Θερμοκρασία εδάφους άνω των 27°C και άλλες καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη στην αντίσταση νηματωδών.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.