Η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ Απόδοσης και Προστασίας

• Καρπός βάρους 240-280 gr, Ελαφρός πεπλατυσμένος
• Καρπός χωρίς πράσινη ράχη και έντονο κόκκινο χρώμα κατά την ωρίμανση
• Γεύση που συναρπάζει
• Εύρωστο φυτό με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα και καλή ανάπλαση
• Πρώιμη ωρίμανση
• Ανοχή στην Καστανή Ρυτίδωση του καρπού της τομάτας (ToBRFV)

•HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff,
•IR*: ToBRFV, Mj, Mi

Crop Type

Big Loose

Plant Type

Determinate

Color

Red

Color at Harvest

Red

Growing System

Greenhouse

Resistances

Ff, Fol, For, Mi, Mj, ToBRFV, ToMV, TSWV

Variety Brand

Hazera

print